Podmínky používání


DETAILY POSKYTOVATELETato webová stránka je vlastněna, řízena a zpravována společností:

Nilfisk s.r.o.​
VGP Park Horní Počernice
Do Čertous 1
CZ - 193 00 Praha 9
Phone: +420 224 090 915
Fax: +420 224 402 393
www.nilfisk.cz

Právním zástupcem společnosti je generální ředitel společnosti Hans Henrik Lund.​​

POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY 
Nilfisk-Advance náležitým způsobem pečuje o informační obsah této webové stránky. Informace jsou neustále aktualizovány. Nicméně, Společnost Nilfisk-Advance nebere žádnou právní zodpovědnost za správnost, aktuálnost a dostupnost obsahu své webové prezentace. Nilfisk-Advance si vyhrazuje právo provádět změny obsahu své webové stránky bez předchozího upozornění.  

Produkty ve webové prezentaci představují aktuální výrobní program Nilfisk-Advance. Nicméně je možné, že ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích. 

Nilfisk-Advance rovněž odmítá jakoukoliv zodpovědnost za obsah této webové prezentace, jenž uživatel dále využívá pro své vlastní účely. Informace, rady, doporučení a stanoviska jsou jen individuální komunikací Nilfisk-Advance. 

Nilfisk-Advance nebere žádnou právní zodpovědnost za to, že na webových stránkách ani na serveru, na kterém tyto stránky běží, nejsou jakékoliv škodlivé elementy, např. viry.

Tato webová stránka může být propojena s dalšími webovými prezentacemi. Obsah, který je poskytován jinými provozovateli není v žádném případě kontrolován společností Nilfisk-Advance. 

Webová stránka je vytvořena v souladu s českým právním systémem. Používání této webové stránky podléhá českému právu. Výhradní místo pro vyřizování právních záležitostí je místo působení společnosti Nilfisk-Advance A/S.

OCHRANA DAT 
Můžete využívat všech možností internetové komunikace, kterou poskytují webové stránky Nilfisk-Advance, aniž byste museli odhalovat svou identitu. Pokud ale provedete jakýkoliv kontakt, můžete být požádáni o poskytnutí Vašich osobních údajů, prostřednictvím formuláře. Nilfisk-Advance shromažďuje takto získané osobní údaje jen pro potřebu zpětného kontaktování Vaší osoby. Poskytnutá data jsou uchovávána, a pokud je to nezbytné, poskytována dalším společnostem skupiny Nilfisk-Advance. Všechny data jsou považovány za důvěrné, a nakládá se s nimi vždy v souladu s ustanovením o ochraně dat.

Pro zjednodušení navigace využíváme na svých webových stránkách tzv. „cookies“. „Cookies“ jsou aktivovány pouze při procházení webových stránek. Pokud webové stránky opustíte, „cookies“ se vymažou. Pro měření návštěvnosti využíváme statistiku WebTrends, která „cookies“ používá.

Nilfisk-Advance shromažďuje IP adresy pro administraci systému a k interním analýzám. Pokud navštívíte naše webové stránky, náš server zapíše pouze Vaší IP adresu.

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAČKA A NAKLÁDÁNÍ S NIMI
Obsah těchto webových stránek jsou výhradním vlastnictvím společnosti Nilfisk-Advance a podléhají zákonu o autorských právech a duševním vlastnictví. Obsah těchto webových stránek nesmí být používán, šířen, měněn nebo poskytován třetím stranám pro komerční účely. Toto neplatí pro stahování textů a obrázků, pokud jsou určeny k podpoře prodeje produktů Nilfisk-Advance. Společnost Nilfisk-Advance není právně zodpovědná za zneužití jakékoliv informace na těchto webových stránkách.

Používání loga Nilfisk-Advance musí být v každém případě schváleno naší společností. Prosím kontaktujte marketingové oddělení pro udělení souhlasu. 

Všechny produkty a obchodní značky jsou chráněny a jsou ve vlastnictví Nilfisk-Advance A / S,  nesmí být registrovány jako domény nebo část jména domény či jako ochranné známky třetí stranou.

​​​